top of page
Målgrupp

Jag erbjuder

Krisexpert

  • Krishantering före byggande åtgärder, stöd och coachning under och efter olika typer av kriser.

  • Kriskommunikation internt och externt.

  • Verktyg och nycklar för självledarskap, bättre livskvalitet mm.

Föreläsning

  • Olika föreläsningar inom Krishantering, Bemötande, Ledarskap, Integration och Inkludering, Tillitsbaserat ledarskap, Psykisk ohälsa och PTSD.

Ledarskapsutveckling

  • Utvecklar chefer och ledare i krishantering, kriskommunikation, självledarskap.

  • Coaching individuell grupp korta eller långa processer

Coachning

  • Coaching individuell eller för grupp med korta eller långa processer

människor som tittar på programmet

Låt oss skapa en miljö där vi tillsammans gör varandra lite bättre.

Vinsten att anlita mig som föreläsare eller coach och workshopledare blir, förutom bättre arbetsresultat, även en ökad arbetsglädje men framförallt en bättre motståndskraft och självledarskap för en bättre livskvalitet.

4 verktyg

Jag ger dig 4 verktyg för krishantering, självledarskap och livskvalitet.

Ett program som genererar motståndskraftiga företag med ökad tillväxt och förhöjda prestationer

01.

Jag delar med mig om hur olika kriser kan drabba oss och hur man kan ta sig ur dem. Så att varje medarbetare får rätt förutsättningar att må bra och tillsammans skapa en harmonisk, positiv och produktiv arbetsplats. 

02.

Jag lär ditt företag och medarbetarna att se situationer ur ett nytt perspektiv, så att varje individ med enkelhet börjar se lösningar istället för problem. Därmed ökar effektiviteten och möjligheten till bättre resultat flera gånger om. 

03.

Jag delar med mig av den viktigaste ingrediensen för att våga växa och bli motståndskraftig, så att alla på arbetsplatsen bidrar till utveckling och på så sätt ökar förutsättningarna för tillväxt.

04.

Jag visar vikten av bra självledarskap och ger ditt företag värdefulla nycklar, redskap som ska fungera i alla lägen, för att öka prestationen på individnivå. Så att medarbetarna vågar ta nästa steg och fullfölja det som krävs för att nå era mål i organisationen.

Vilken typ av medarbetare vill du ha på ditt företag?

Vår fysiska och psykiska hälsa är avgörande för vår prestation i arbetslivet. Brist på kunskap kring personlig krishantering och långsiktigt självledarskap på företag leder ofta till:

Sjukskrivningar

psykiska diagnoser står idag för 70 % av kostnaderna för sjukfrånvaron på företag.

Konflikter

Inre kriser försämrar vår förmåga att tänka rationellt, ta kloka beslut och behandla människor i vår omgivning på ett bra sätt.

Stora kostnader

En medarbetare som inte mår bra kostar ofta arbetsgivaren minst 400 000 kr.

bottom of page