top of page
Salah Haghgo

Föreläsningar som kan bokas

Samtliga föreläsningar kan skräddarsys för just din arbetsplats. Det innebär att beställaren själv har möjlighet att påverka föreläsningens innehåll och upplägg så den passar arbetsplatsen.

Vad vet vi egentligen om människor vi möter, och hur bemöter vi dem?

Föreläsningen är baserad på en livsberättelse full av på insikter och lärdomar utifrån tre av Sveriges mest omdebatterade frågor. Målet med Salahs berättelse är att visa att människors livserfarenheter inte syns, han väcker tankar kring hur vi kan närma oss varandra. ”Vad vet vi egentligen om människor vi möter och hur bemöter vi dem?”

En påminnelse om att upplevelser från krig inte syns på utsidan men finns kvar på insidan. Föreläsningen öppnar deltagarnas sinnen och breddar vyer, den är tankeväckande, inspirerande och öppnar upp för diskussion.

Salah vill få människor att börja leva istället att för att överleva.

Tillit-nyckeln till tillväxt och välstånd.

Ett starkt och orubbligt förtroende är den mest fundamentala, gemensamma förutsättningen för varje typ av interaktion mellan individer – oavsett om det är i teamet på jobbet, i familjen eller i organisationen där man är verksam.

Att utveckla tillit är den avgörande färdigheten som förvandlar en chef till en ledare. Enligt Salah är det den den centrala förmågan som en ledare behöver ha. Att förvandla en grupp människor till ett lag/team. Det kräver tillit!

En god ledare ser det faktum att arbetet blir gjort med hjälp av och genom människor. Utan en hälsosam nivå av tillit på plats kommer ledarskapet att falla platt. Och utan ledarskap faller också verksamheten.

Tillit är något som byggs upp, värderas, vårdas, skyddas och noggrant och medvetet bevaras.

Ur innehållet.​

Psykiskt ohälsa och konsten att överleva PTSD.

Föreläsningarna ska inspirera till att våga prata och fråga om nyanländas upplevelser, deras trauman och livserfarenheter.

Prata om det svåra och betrakta det som ett tillstånd/sjukdom och något som går att få hjälp med. Många barn och unga har föräldrar med traumatiska upplevelser som aldrig blivit bearbetade, dem barnen och ungdomarna lider då av något som kallas för sekundär trauma eller att ”trauma smittar”.

Salah tar upp konsten hur en kan överleva PTSD samt talar om hur positivt resultatet kan bli. Om hur en genom en relation till någon som lyssnar och förstår kan få tillbaka tilliten till sig själv och samhället.

Integration och glädje – Människorna bakom siffrorna.

Salah Haghgo går i bräschen för att förkorta integrationstiden för nyanlända. Metoden är att sätta ljuset på varje individs tidigare upplevelser. Svåra trauman är i sig främsta orsaken till bristande inlärningsförmåga och bidrar till utanförskap och självmedicinering som på sikt kan leda till kriminalitet eller långtidsarbetslöshet och sjukskrivning.

Salah vill inspirera och motivera människor och visa att det är möjligt att skapa ett bra liv, trots allt som de har varit med om.

Vill du boka mig?

Hör av dig nedan så kan vi diskutera ett upplägg som passar just er verksamhet.

Tack för ditt meddelande!

bottom of page